VOV Giao thông: 10 năm – Hành trình sáng tạo

Năm 2009, sau 2 thập kỷ đổi mới, nền kinh tế Việt Nam liên tục duy trì tốc độ phát triển ở mức cao, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho đời sống xã hội. Hạ tầng giao thông phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều được mở rộng về quy mô hạ tầng, cũng như dân số.

Xem thêm

VOV Giao Thông

Dịch Vụ

Phát thanh